Axelvold's väder och foto

Axelvold's weather and photo
Giltig från 09.08.2020 19:30 CET till 14.08.2020 19:30 CET
Extremt hög temperatur  uppmärksamhetsnivå: Gul 
svenska: När: Till och med måndag Var: I hela området Intensitet: Vid soligt väder väntas den maximala dagstemperaturen nå 30 grader eller mer Kommentar: Under måndagen skurar på vissa håll och då dämpas värmen english: When: Until Monday Where: In the whole area Intensity: In sunny weather the maximum daytime temperature is expected to reach 30 degrees or more Comment: During Monday, showers in some places and then the heat is reduced 

Warning data courtesy of and Copyright © EUMETNET-METEOalarm (http://www.meteoalarm.eu/).
Used with permission.Senaste uppdateringen: 2018-12-29 17:27

Copyright © 2008 - 2020 axelvold.net

Goto Top of Page