Axelvold's väder och foto

Axelvold's weather and photo
Giltig från 19.02.2020 11:40 CET till 24.02.2020 11:40 CET
Höga flöden  uppmärksamhetsnivå: Gul 
svenska: Var: Helge å När: Flödena fortsätter att ligga på klass 1-nivå till slutet av vecka 8. Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag. Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit. Kommentar: - english: Where: River Helge å When: The flows continue to be at class 1-level until the end of week 8. Type of watercourse: Large/medium sized watercourse. Cause: Full lakes in combination with the rain that has come. Comment: - 

Warning data courtesy of and Copyright © EUMETNET-METEOalarm (http://www.meteoalarm.eu/).
Used with permission.Senaste uppdateringen: 2018-12-29 17:27

Copyright © 2008 - 2020 axelvold.net

Goto Top of Page