Axelvold's weather and photo

Axelvold's weather and photo
Giltig från 27.02.2020 13:15 CET till 03.03.2020 13:15 CET
Höga flöden  uppmärksamhetsnivå: Gul 
svenska: Var: Helge å nedströms Knislinge När: Flödena är nära kulmen. Typ av vattendrag: Stort vattendrag. Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - english: Where: Helge to downstream Knislinge When: The flows are near the peak. Type of watercourse: Large watercourse. Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground. Comment: - 

Warning data courtesy of and Copyright © EUMETNET-METEOalarm (http://www.meteoalarm.eu/).
Used with permission.Latest update: 2018-12-29 17:26

Copyright © 2008 - 2020 axelvold.net

Goto Top of Page