Axelvold's weather and photo

Axelvold's weather and photo
Giltig från 01.09.2014 15:23 CET till 02.09.2014 15:23 CET
Flood  Farlig nivå: Gul 
Det senaste dygnets regn har orsakat kraftig ytavrinning i området. Även vattendragen påverkas och vattenföringen når lokalt upp i flöden motsvarande klass 1. Flödena förväntas kulminera under måndagen. 
Temperature Humidity Barometer
Wind speed Wind gust Rain

Warning data courtesy of and Copyright © EUMETNET-METEOalarm (http://www.meteoalarm.eu/).
Used with permission.Latest update: 2013-06-07 23:24

Copyright © 2008 - 2014 axelvold.net

Goto Top of Page